Suya yön veriyoruz | Efe Teknik Yapı Kolay Kanal (Drenaj) Sistemleri Efe Teknik Yapı

CTP IZGARALI KOLAY KANAL SİSTEMİ

CTP ızgaralar ile birlikte kullanılan polimer beton kanal sistemi, Türkiye’deki yapı detayları göz önüne alınarak yeniden tasarlanmış, tüm alternatif uygulamalara uygun kesit ve ölçüler sağlanmaya çalışılmıştır

 

Boyutların çok farklı olması dolayısı ila ortaya çıkan geçiş problemleri uygun geçiş elemanları ile çözülmüş ve meyil oluşturucu elemanlar üretilerek çok uzun kanal hatları hızla boşaltılması sağlanabilmektedir.

Avantajları : 

Kanallarda kullanılan kompozit ızgara çeşitler: 31x31 mm Göz Aralıklı Kompozit Izgara:

13x13 mm Göz Aralıklı Kompozit Izgara: 

ctp ızgaralı kolay kanal sistemleri